Opublikowano Dodaj komentarz

Aby nie tracić czasu w sądzie i aby komornik szybko (i z zaskoczenia) zadziałał

Pytanie: Czy w windykacji istnieje taka możliwość że dłużnik nie dowie się o postępowaniu sądowym o zapłatę i o wydaniu prawomocnego wyroku? Chodzi mi o to aby komornik mógł działać z zaskoczenia i żeby dłużnik wiedząc o zbliżającej się egzekucji komorniczej nie usuwał pieniędzy z konta i majątku w ogóle. Co prawda ma dom na siebie ale z tego co mi wiadomo to miał wzięty jakiś wysoki kredyt oddłużeniowy którego nie spłacił i jest hipoteka na rzecz firmy pożyczkowej. Oprócz tego wiadomo mi, że ma też innych wierzycieli którzy pożyczyli mu pieniądze ale jeszcze nie minęły terminy zwrotu tych pożyczek. Dlatego właśnie zależy mi na niespodziewanej egzekucji z konta bo jak wszyscy wierzyciele dołączą się do egzekucji z nieruchomości to pewnie nie odzyskam pieniędzy.

Odpowiedź: W każdym przypadku, jeśli złoży Pani pozew do sądu o zapłatę i sąd wyda nakaz zapłaty to dłużnikowi zostanie doręczony odpis tegoż nakazu aby mógł wnieść sprzeciw czy zarzuty od nakazu zapłaty jeśli kwestionuje Pani powództwo w całości lub w części. Jeżeli będzie brak podstaw o wydania nakazu zapłaty z Pani powództwa, to sąd skieruje sprawę do postępowania zwykłego i też poinformuje o tym dłużnika przesyłając mu odpis Pani pozwu. Chyba, że dłużnik przez długi okres czasu będzie przebywał poza adresem jego zamieszkania wskazanym w pozwie, to i nakaz i wyrok uprawomocnią się jeżeli korespondencja z sądu nie będzie przez pozwanego dłużnika podejmowana i będzie zwracana do sądu. Oczywiście są to rzadkie przypadki, gdyż dłużnik musiałby przebywać poza miejscem zamieszkania przez kilka tygodni.

Jedyna sytuacja w której przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dłużnik nie dowie się o wydaniu tytułu wykonawczego jest ta, kiedy to wierzyciel uzyskał wcześniej od dłużnika oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (na wypadek zwłoki w zapłacie zobowiązania, np. z tytułu sprzedaży na fakturę, albo z tytułu udzielonej pożyczki). Jeżeli nie poinformuje Pani dłużnika o tym, że wnosi Pani do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, to dłużnik nie dowie się o tym z sądu. Sąd przyśle Pani akt z klauzulą i może Pani skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Jeżeli natomiast chodzi o uprzywilejowanie wierzyciela hipotecznego to jest na takim samym poziomie niezależnie od tego czy jest nim bank, czy też pozabankowa firma udzielająca pożyczek, czy też osoba prywatna jako wierzyciel np. hipoteka z tytułu pożyczki prywatnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *