Opublikowano 2 komentarze

Sprzedaż długu z tytułu prywatnej pożyczki

Pytanie: Nie udało mi się spłacić pożyczki od znajomego a komornik nie odzyskał jej ode mnie gdyż aktualnie nie pracuję a majątku nie posiadam. Zdenerwowany pożyczkodawca powiedział mi niedawno że umieści ten dług z moimi danymi na internetowej giełdzie długów. I że może kupią go jacyś „łysi” ale jego to nie interesuje. Kilka dni temu przesłał mi link do wpisu o mnie jako dłużniku w internecie z ofertą sprzedaży długu. Czy miał prawo wystawić mój dług – osoby prywatnej na sprzedaż w taki sposób? I czy może ten dług kupić każdy?

Odpowiedź: Naszym zdaniem w przedmiotowej sprawie nie zostało złamane prawo; wierzyciel ma prawo wystawiać Pani dług na giełdzie długów (chyba że w umowie pożyczki zawarto zakazującą cesji czyli sprzedaży zobowiązania). Tym bardziej, że jak wynika z treści Pani pytania postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. W takiej sytuacji sprzedaż Pani zobowiązania z tytułu prywatnej pożyczki może być dla wierzyciela jedynym sposobem na odzyskanie chociaż części pieniędzy. I praktycznie każdy podmiot może nabyć taki dług a wierzyciel jest wolny od odpowiedzialności za ewentualne negatywne dla Pani skutki powstałe na skutek postępowania nabywcy wierzytelności. Nawet gangsterom może dług sprzedać. Jeżeli chodzi o prawne podstawy upubliczniania informacji o długu i jego dłużniku, to przytaczam:

Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.
oraz
Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności: 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2 komentarze do: “Sprzedaż długu z tytułu prywatnej pożyczki

  1. Czy jest możliwe sprzedaż roszczenia do firmy windykacyjnej o zwrot kwoty długu od osoby fizycznej?. Czy jest to obligowane jakimś poziomem kwoty , czyli czy ustalona jest granica odzyskiwania długu od konkretnej kwoty ? Jak ten proces się odbywa? Czy trzeba mieć dokumenty pisemne typu umowa ? Czy wystarczą wezwania smes od dłużnika?

    1. Dług osoby fizycznej może zostać sprzedany niezależnie od kwoty (o ile w ogóle znajdzie sie chętna firma czy inna osoba żeby kupić). Dług potwierdzony jedynie esemesem to obawiam się, że za słaba dokumentacja. Sprzedaż długu następuje w formie zawarcia umowy – cesji wierzytelności.

      Nie mogą być przedmiotem obrotu wierzytelności z tytułu alimentów i wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *